لیست پروژه‌های انجام شده

۱- اتوماسیون دستگاه سنگ مغناطیسی

۲- اتوماسیون دستگاه رولبری ۱۰ تنی

۳- اتوماسیون دستگاه تزریق پلاستیک

۴- اتوماسیون دستگاه گیل باکس ریسندگی

۵- اتوماسیون انواع دستگاه‌های پرس ضربه‌ای و اتوماتیک

۶- اتوماسیون دستگاه ریخته‌گری

۷- اتوماسیون خط تولید ورق‌های مغناطیسی

۸- اتوماسیون خدمات برش MDF

۹- اتوماسیون دستگاه بافندگی AIRJET

۱۰- اتوماسیون دستگاه آهار زنی نخ

۱۱- اتوماسیون پانچ و برش همزمان قطعات فلزی

۱۲- اتوماسیون خطوط رنگرزی نخ