شرح موقعیت شغلی

* مسلط به #C و مفاهیم شی‌گرایی
* مسلط به NET Core.
* مسلط به Design Patterns, MVC و DI
* مسلط به EFCore/EF و SQL Server
* مسلط به Restful API
* آشنا با اصول و فرآیندهای تست نرم افزار Unit Test
* آشنا با Git
* توانایی یادگیری بالا، جستجوگر، با انگیزه، منظم، مسئولیت‌پذیر و دارای روحیه کار تیمی
* دارای حداقل 2 سال سابقه کار مرتبط

مشخصات فردی

مشخصات تحصیلی

مهارت ها

تصویر کپچا

این به ما کمک می کند تا از هرزنامه ها جلوگیری کنیم، از شما متشکرم