افتخارات در  زمینه CNS

  •   تاییدیه اتحادیه صنف فروشندگان پرنده و ماهی تهران به عنوان طرح برتر
  •  تاییدیه و تقدیرنامه از کمیسیون نظارت بر سازمان های صنفی استان همدان
  •   تاییدیه از سازمان صنعت، معدن و تجارت استان همدان
  • تاییدیه از اتاق اصناف و واحد بازرسی و نظارت اتاق اصناف همدان به عنوان طرح استانی